Naučná stezka

Vinořský park - Satalická bažantnice

9

Satalice

Zastávka Satalice. Foto H. Klonfarová
Umístění zastávky: u oborní zdi.

Informace o stezce

Vážení návštěvníci,

vítáme vás na trase naučné stezky Vinořský park – Satalická bažantnice.

Trasa naučné stezky o délce 3,5 km je vedena přírodní památkou Bažantnice v Satalicích, odtud alejí do přírodní rezervace Vinořský park a následně Vinoří ulicí V Podskalí až k rybníku Velká obůrka, kde je ukončena. Odtud je vedena ještě odbočka ke studánce Pod hrází. Stezka nevede náročným terénem, za suchého počasí je možné stezku projít i s dětským kočárkem. Celá trasa je dobře značena žlutou turistickou značkou. Na celou cestu byste si měli vyšetřit cca 2 hodiny času.

Útvary vytesané ve skalách u rybníka U Kamenného stolu
Alej vedoucí ze Satalické bažantnice do Vinořského parku
Centrální část Vinořského parku
kolem Vinořského potoka

Na trase je 9 zastavení s informačními panely. Každé zastavení je navíc opatřeno kvízovou otázkou a environmentální atrakcí, kde si můžete procvičit své znalosti a dovednosti.

Například na upoutávce k tomuto zastavení si můžete vyzkoušet, jak daleko doskočíte, a svůj výkon porovnat s délkami skoků zástupců živočišné říše, kterých by dosahovali v případě, že byste je zvětšili na vaši velikost.

Možnost dopravy z Vinoře

Ze zastávky Vinořský hřbitov jezdí autobusy MHD ve směru Letňany (metro C) a Vysočanská (metro B).

K autobusové zastávce vás od zastavení č. 1 dovede žlutá turistická značka.

Satalice

Vznik Satalic spadá hluboko do minulých století. Původně zde byl nejspíše jen dvůr s několika statky a chalupami poddaných. První zmínka je ze záznamu soupisu majetku kapituly Pražského hradu z roku 1362 (nebo 1374), ve kterém je též zmíněna ves Sathalitcz (později od roku 1412 Satalicz a v 16. století Satalice) s dvorem a lidmi poplatnými a robotnými.

O původu jména

Původ jména obce je vykládán dvojím způsobem. Prvou možností je ves rodiny Sotalových. Druhým vysvětlením je, že mohlo jít o přezdívku, vzniklou z dříve používaného slova sotat. To znamenalo strčit do někoho, udeřit někým o zem apod. Slovo sota znamená ránu. Satalice tedy možná byla ves satalů, strkačů a rváčů.

Kaple sv. Anny. Foto H. Klonfarová

Historické události

Roku 1714 byla založena z popudu hraběnky Šporkové kaple sv. Anny. Vznikla rozšířením původní malé kapličky. Hraběnka tehdy při projížďce vsí porodila dítě a během porodu vzývala svatou Annu. Kapličku rozšířila z vděčnosti ke svaté, že neočekávaný porod dopadl v pořádku.

Budova hostince v 19. století a dnes

Nejstarším stojícím domem je budova hostince, která přečkala staletí dodnes. Jako krčma je připomínána už před více jak 500 lety.

Výstavbou železnice v roce 1872 nastal pro obec nerušený rozvoj. V té době je zaznamenáno 23 usedlostí.

Na přelomu století vzrostl počet domů na 83. Dnes je v obci 393 staveb.

Samostatnou obcí jsou Satalice pravděpodobně od r. 1889, kdy je znám první starosta, a ku Praze se připojily roku 1974.

Na sklonku 2. světové války byl proveden na Satalice letecký nálet. Americká letadla bombardovala háj, kde německé letectvo ukrývalo části letadel. Na straně civilistů bylo 62 mrtvých a asi 100 zraněných.

V Satalicích se hrálo první sportovní utkání v kopané po druhé světové válce v tehdejším osvobozeném Československu.

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2009.
Poslední aktualizace: 30.12.2013