Naučná stezka

    Přírodním areálem

10

Troja

Umístění zastávky: v ulici Pod Havránkou u bývalé Kovárny

Vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu naučné stezky. Dříve, než se vydáte na cestu domů, si Vás dovolujeme upozornit na zajímavá místa, která zde v Troji zcela určitě stojí za shlédnutí.

Troja na výřezu z mapy z r. 1738.

Dnes už pouze podle železných kruhů, ke kterým se uvazovali koně, poznáte bývalou kovárnu, podle které se také jmenuje zdejší zastávka autobusu. Vznikla po vybudování zámku, koncem 17. nebo počátkem 18. století, a je zachycena již v Indikační skice stabilního katastru (1840).

Pokud přejdete křižovatku a budete ulicí Pod Havránkou pokračovat k Vltavě, minete pod lešením ukrytý Panský statek, který patřil k základnímu hospodářskému zázemí trojského panství.

Malebné domky u Vltavy jsou souhrnně nazývány Rybářskou osadou nebo také Památkovou zónou Rybáře. Hlavní linie malých domků se v minulosti táhla podél břehu Vltavy a říčního ramene někdejšího Holešovického ostrova, které se v těchto místech vracelo do hlavního řečiště. Říční rameno později zaniklo a proměnilo se v cestu (dnešní Povltavská ulice). Dnes je Rybářská osada poslední dochovaná z pražských osad, které se rozvinuly v zaplavovaném pobřežním pásmu, například na Smíchově nebo v Podskalí.

Na ulici Pod Havránkou původně navazoval přívoz na Císařský ostrov. V sedmdesátých létech minulého století byl přívoz nahrazen provizorním vojenským mostem. Ten v roce 1981 odplavila velká voda. Definitivní spojnicí Troje a ostrova se stala visutá lávka pro pěší. Při stavbě jejího trojského předmostí bylo bohužel zbořeno několik domků Rybářské osady a zatrubněn potok Haltýř.

Indikační skica stabilního katastru z r. 1840.
V místě, kde se dnes nachází lávka pro pěší, ústil do Vltavy potok Haltýř.
Indikační skica stabilního katastru Troje z r. 1840
Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
 

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2007.
Poslední aktualizace: 30.12.2013