Naučná stezka

    Přírodním areálem

8

Protierozní opatření na Pusté vinici

Umístění zastávky: u odbočky na vyhlídku na Pusté vinici

Kvůli nekázni některých cyklistů a jezdců na koních, kteří si vřesem zkracovali cestu do Troje, se na Pusté vinici vytvořila široká erozní rýha dlouhá téměř 100 m a v horní části široká více než 2 m. Velice dobře je to patrné na fotografiích pořízených v srpnu roku 2005. V této době erozní rýha připomínala širokou vymletou cestu.

V dubnu letošního roku, po dohodě s Odborem ochrany prostředí MHMP, nechala Botanická zahrada zrealizovat protierozní opatření, které navrhnul ing. Karel Zlatuška ze společnosti A.KTI, s.r.o. v Brně.

Nejdříve jsme připravili speciální substrát složený z 20% hrubého písku a štěrku (frakce 0,2 až 10 mm), 20% vláknitého organického materiálu a zeminy.

Substrát specializovaná firma kolečky rozvezla po celé ploše erozní rýhy a osela směsí vřesovištních rostlin. Pak jej přikryla protierozní kokosovou geotextilií, kterou uchytila k podloží železnými skobami.

Okraje geotextilie byly následně překryty větvemi (trnka, šípková růže, hloh, třešeň apod.), aby se zamezilo vstupu na sanovanou erozní rýhu, vytvořilo se mikroklima vhodné pro klíčení vřesovištních rostlin a současně se vytvořil nízký jednoduchý větrolam na zachycení semen vřesovištních a stepních druhů rostlin z blízkého okolí.

Prosíme Vás, abyste nevstupovali do vřesoviště. Od panorámy na vyhlídce se vraťte zpět na cestu. Děkujeme za pochopení.

Prosíme, obcházejte
chráněné území
po cestě -
nevstupujte
do vřesoviště!
Z nenápadné
erozní rýhy se
postupně stala
široká cesta.
Erozní rýha
před začátkem
sanací.
Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2007.
Poslední aktualizace: 30.12.2013