Naučná stezka

    Přírodním areálem

6
Prameniště Haltýř na akvarelu výtvarnice paní Radky Joskové.
Prameniště Haltýř na akvarelu výtvarnice paní Radky Joskové
Údolí nad prameništěm Haltýře na podzim

Haltýř

Umístění zastávky: v údolí potoka Haltýř u jeho pramenů

V mokřadní vegetaci u  prameniště dominuje sítina sivá (Juncus inflexus) a  vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum). Z dalších druhů je možné zmínit tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) a přesličku bahenní (Equisetum palustre). Ze vzácnějších rostlin je to např. devětsil bílý (Petasites albus), typický pro prameniště především v hornatých krajích. Kromě toho zde hojně roste kopřiva dvoudomá (Urctica dioica) a leskle červenými bobulemi upoutá jedovatý lilek potměchuť (Solanum dulcamara).

Lilek prostřední
(Solanum dulcamara)
Lilek prostřední
Kopřiva dvoudomá
(Urtica dioica)
Kopřiva dvoudomá
Devětsil bílý
(Petasites albus)
Devětsil bílý
Přeslička bahenní (Equisetum palustra)
Přeslička bahenní
Tužebník jilmový
(Filipendula ulmaria).
Tužebník jilmový
Vrbovka chlupatá
(Epilobium hirsutum)
Vrbovka chlupatá

Na svahu, který se zdvihá vpravo za tímto panelem, dožívá zbytek vřesoviště. Na protilehlém svahu byl nepůvodní akát, vysazovaný na mnoha místech v okolí Prahy již od počátku minulého století, vykácen a nahrazen zdejšímu prostředí bližším dubem letním (Quercus robur).

Pokud nechcete podstoupit obtížné stoupání k  přírodní památce Velká skála, můžete z  trasy naučné stezky sejít a  pokračovat podél toku potoka Haltýř až do Troje (od prameniště to až k zastávce autobusu 112 "Kovárna" trvá asi 10 minut).

Výřez z indikační skicy stabilního katastru.
Kromě Haltýře tekl ve vedlejším údolí ještě jeden potok, který se vléval do Haltýře v ulici Pod Havránkou.
Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2007.
Poslední aktualizace: 30.12.2013