Naučná stezka

    Přírodním areálem

5
zvuková atrakce - obří xylofon

Les nad dětským hřištěm

Umístění zastávky: u lesního rozcestí a zvukových atrakcí

Botanická zahrada hl. m. Prahy se od jiných botanických zahrad odlišuje tím, že kromě expozičních ploch spravuje rozsáhlý přírodní areál včetně několika chráněných území a poměrně rozsáhlých lesních porostů.

Les nad
dětským
hřištěm
Les nad dětským hřištěm
Všechny lesy, kterými na trase NS procházíte, byly uměle vysazovány od 20.  let minulého století na místech původně zemědělsky obdělávaných. Lesy tvoří z  velké části severoamerický dub červený (Quercus rubra), lípa malolistá (Tilia cordata), borovice lesní (Pinus sylvestris), dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), modřín opadavý (Larix decidua) a  habr obecný (Carpinus betulus). Protože les vznikl na místě bývalých polí a  nemá propojení na větší lesní celky, je zde jen velice chudé bylinné patro. Jak vypadala krajina před zalesněním je dobře patné z historické mapy a  fotografií.

Toto zastavení je celé věnováno zdejším lesům. Na rozcestí jsme pro Vás připravili malou hádanku v  podobě deseti kusů dřev, z  nichž každé pochází z  jiného druhu stromu. Sami si zde vyzkoušíte, jak těžké nebo lehké je jednotlivé stromy od sebe odlišit. Při troše zkušeností můžete určit třešeň, lípu, jasan, habr, buk, borovici, akát, břízu, dub a smrk.

Asi nejatraktivnější součástí tohoto zastavení jsou instalace "Les plný zvuků" - obrovský xylofon a  zvukovod. Nechte se zlákat a  zahrajte si!

Obě lavice i  zvukové instalace jsou dílem výtvarníka Lukáše Gavlovského.

Jeden z prvních
návrhů xylofonu.
Květen 2004
Dlabání rezonátoru.
Leden 2006
Výtvarník
Lukáš Gavlovský
sestavuje ve svém
ateliéru-stodole
xylofon.
Únor 2006
Hotový dřevěný
xylofon
v ateliéru
výtvarníka.
Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2007.
Poslední aktualizace: 30.12.2013