Naučná stezka

    Přírodním areálem

3
dětské hřiště

Pískovna

Umístění zastávky: u bývalé pískovny, dnes dětského hřiště

V místě bývalé pískovny můžete pozorovat sedimentační činnost bývalého řečiště Vltavy. Během starších čtvrtohor byla zvýšena erozní činnost, zvýrazněná střídáním studeného a teplého klimatu. Mimo říčních štěrkopískových, pískových a jílovitých náplav vznikaly také větrem naváté hlíny a spraše (sprašové půdy se nachází pod současným parkovištěm Botanické zahrady v ulici K Pazderkám, kterým trasa naučné stezky také prochází).

Zdejší pískovna je tvořena naplavenými uloženinami Vltavy, jejichž stáří je možno srovnat se štěrkopískovými terasami z období pleistocénu (tj. asi 1 mil. let starými) - relativní výška povrchu pak odpovídá se svými 70 - 90 metry nad nynější hladinou Vltavy suchdolské terase (80 metrů nad Vltavou).

dětské hřiště

Na tomto místě obyvatelé Troje písek také v minulosti těžili. Od jara 1999 se v bývalé pískovně a nedalekém březovém háji nachází dětské hřiště, jehož autorem je výtvarník Lukáš Gavlovský. Horní část, která se nachází za vašimi zády, je pojata jako oppidum (nízká stylizovaná palisáda chrání většinu atrakcí a pískoviště). Spodní část je umístěna v březovém háji a je rozvolněnější. Kromě dřevěné chýše z větví je zde i ohniště, několik lavic k sezení a volně položený kmen. Hřiště je od jara až do podzimu volně přístupné. Během zimy je uzavřeno.

Výtvarník
Lukáš
Gavlovský,
autor hřiště
Výtvarník Lukáš Gavlovský
A co řekl o vůbec prvním dětském hřišti, které vytvořil, jeho autor?

"Postavit si v trnkovém svou vlastní chýši, tajnou, pochopitelně. Z konopných lan pak vytvořit provazový řebřík a uplést síť mezi stromy. Někde poblíž nakonec zakopat plechovku s drobnostmi a velkou sbírku pazourků. Pohlížím v čase nazpátek do doby vlastního dětství. Můj les tenkrát nebyl ani hustý, ani nekonečný. Ale dala se v něm nalézt stále nová a nová zákoutí stvořená k dobrodružství. Příležitost vytvořit dětské hřiště v areálu Botanické zahrady mi přinesla návrat k pramenům mé dávné radosti. Okolí zde bylo osídleno už od nepaměti. V prohlubni bývalé pískovny tedy vyrostl okrsek připomínající keltské oppidum. Hřiště připomíná jakousi dávnou architekturu, která se může hájit, stejně jako dobývat."

Pískovna
na jaře 1996
Pískovna na jaře 1996
Stavba hřiště
na jaře 1998
Stavba hřiště na jaře 1998
Pahorek
uprostřed
hřiště navršila
těžká mechanizace
Akátové
herní prvky
původně rostly
v pražských
stromořadích
Dětské hřiště
v květnu
Dětské hřiště v květnu
Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2007.
Poslední aktualizace: 30.12.2013