Naučná stezka

    Přírodním areálem

Zvětšit plánek

Plánek trasy Úvodní Co je za plotem Pískovna Salabka Les nad dětským hřištěm Haltýř Velká skála Protierozní opatření na Pusté vinici Pustá vinice Troja

Délka: cca 3 km

Trasa: NS začíná na křižovatce Nádvorní ulice a úvozové cesty, cca 25 m od vchodu na venkovní expoziční plochy Botanické zahrady hl. m. Prahy, a končí na zastávce autobusu 112 "Kovárna".

Počet zastávek: 10

Typ: Určeno jen pro pěší, fyzická náročnost mírná.

Potřebný čas: cca 2 hodiny

Zaměření: vývoj krajiny, ochrana přírody, botanika, geologie

Stav: panely nové, nepoškozené, jen poslední chybí (byl odcizen)

Značení trasy symbolem naučné stezky: velmi dobré

Realizace: Botanická zahrada hl. M. Prahy (s finanční podporou Odboru městské zeleně Magistrátu hl. m. Prahy). Internetovou podobu této naučné stezky vytvořilo Občanské sdružení EVANS.

Přístup: K naučné stezce se dostanete městskou hromadnou dopravou - autobusem č. 112 nebo 236 (zastávka ZOO nebo Botanická zahrada Troja) a odtud cca 5 minut po značené trase k první zastávce, nebo autobusy 102 a 144 (zastávka Na Pazderce) a odtud cca 10 minut lesem k pátému zastavení NS. Lze využít také autobus č. 236 jezdící z Podhoří do Zámků.
Motoristé: parkování v nejbližším okolí Botanické zahrady není dovoleno. Použijte parkoviště u hlavního vchodu do ZOO, parkoviště u severního vchodu do ZOO nebo parkoviště botanické zahrady v ulici K Pazderkám. Cesta od tohoto parkoviště vede po trase naučné stezky, je velice dobře značena a netrvá déle než 10 minut. Parkoviště je, na rozdíl od parkovišť ZOO, střežené.
Autobus: doporučujeme využít odstavné autobusové parkoviště ZOO v Povltavské ulici (ze kterého do botanické zahrady půjdete asi 20 minut) nebo parkoviště v ulici K Pazderkám. Cesta z parkoviště botanické zahrady je kratší, vede z kopce a trvá kolem 10 minut. Zpět ale budete muset vystoupat úvozovou cestou do kopce, což může být zvláště pro starší návštěvníky obtížnější.

Průvodcovská služba: Pokud se chcete na trasu naučné stezky vydat s průvodcem, můžete si ho předem objednat na telefonu 603 582 191 (Mgr. Eva Vítová) nebo e-mailu pruvodci@botanicka.cz.
V případě zájmu lze výklad uzpůsobit přání nebo probírané školní látce (např. rostlinná společenstva, naše rostliny, jehličnaté a listnaté dřeviny apod.).

Upozornění: Cesty přírodním areálem botanické zahrady, tedy i tato naučná stezka, se během zimy neudržují.
Stezka není určena pro jezdce na koních a cyklisty, těm je vstup do přírodního areálu botanické zahrady zakázán.

Prosíme všechny návštěvníky, aby se řídili návštěvním řádem Botanické zahrady.


Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2007.
Poslední aktualizace: 20.12.2013.