Les nad pískovnouUmístění zastavení:

u lesní asfaltové cesty.

Technický stav: zastavení je poškozené
GPS souřadnice: 50.123193055,14.414772777

Všechny lesy, kterými na trase naučné stezky procházíte, byly uměle vysazovány od 60.  let minulého století na místech původně zemědělsky obdělávaných polí. Lesy tvoří z  velké části severoamerický dub červený (Quercus rubra), lípa malolistá (Tilia cordata), borovice lesní (Pinus sylvestris), dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), modřín opadavý (Larix decidua) a  habr obecný (Carpinus betulus). Protože les vznikl na místě bývalých polí a  nemá propojení na větší lesní celky, je zde jen velice chudé bylinné patro, které v podstatě tvoří pouze porosty invazivní byliny netýkavky malokvěté (Impatiens parviflora), pocházející z jižní části západní Sibiře a západního Mongolska.

Jak trojská krajina vypadala před zalesněním si dnes můžeme představit pouze na základě historických map a fotografií.

 

 

 

Troja po roce 1840. Výřez z historické mapy Prahy a okolí, odvozené z podkladů 2. vojenského mapování. Hranice chráněných území jsou vyznačeny červeně. Z mapy je patrné, že celé území bylo v této době bezlesé.

 

Takto vypadala Troja ve 20. letech minulého století. Zcela bezlesá krajina, pouze zahrady, sady a pastviny. Fotografie je ze stávající Ornamentální zahrady v Botanické zahradě.

 

I když se to dnes zdá neskutečné, i tato fotografie je z Troje (kolem r. 1900, archiv J. Voláka)

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková