Naučná stezka

Mýto

logo
5

Flora PR Mýto

  Umístění zastávky: u pěšiny na stráni nad potokemNacházíme se ve střední části rezervace. V úseku cca 150 m je možné pozorovat zdejší menší meandry Rokytky. Na levém břehu potoka je botanicky zajímavá přípotoční ptačincová olšina s pestrým jarním bylinným patrem. Stromové patro tvoří javor klen, habr obecný, olše lepkavá, lípa srdčitá a dub letní, z keřů je zde hojný bez černý. V bylinném patře lze zaznamenat sasanku hajní, orsej jarní, pstroček dvoulistý, křivatec žlutý, dymnivku dutou, pitulník žlutý, bršlici kozí nohu, šťavel kyselý, kokořík mnohokvětý, lipnici hajní, kopytník evropský, pryšec sladký, netýkavku malokvětou, kopřivu dvoudomou a svízel přítulu. V dalším úseku v horní části lesnatého svahu je starší monokultura smrčiny s velmi chudým bylinným patrem - důkaz nepatřičnosti tohoto porostu mezi zdejšími společenstvy. Podél vrcholové cesty lze porovnávat zachovalost a skladbu společenstev černýšových dubohabřin a dvou maloplošných porostů lípové javořiny s udatnou lesní.

Dymnivka dutá
Dymnivka dutá
Sasanka pryskyřníková
Sasanka pryskyřníková
Kopytník evropský
Kopytník evropský
Křivatec žlutý
Černýš hajní
Udatna lesní
Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .