Naučná stezka

Mýto

logo
3

Rokytka a její meandry

  Umístění zastávky: u velkého meandru RokytkyObnažený profil svahu
Obnažený profil svahu
Schéma tvorby meandrů
Schéma tvorby meandrů

Rokytka je po Vltavě a Berounce třetí nejdelší a největší vodní tok na území hlavního města. Délka jejího toku je 36,2 km, z toho 31,5 km na území Prahy. Pramení jižně od obce Tehovec v okrese Praha-východ.

V těchto místech naučné stezky můžete pozorovat meandrování Rokytky. Potok Rokytka vytváří četné přirozené, různě velké volné i odstavné zákruty (meandry). Ze stezky lze pozorovat největší z nich, hluboce zaříznutý tzv. "Velký meandr". Na jeho vysokém nárazovém břehu vznikl dlouhodobým působením vodní eroze nádherný obnažený profil zdejšími svahovými hlínami. Podobně jako u jiných vodních toků dochází zde k tzv. "divočení" řeky (potoka), kdy se vodní tok vine měkkými nánosy a často mění svůj směr, zejména v důsledku vodních přívalů na jaře a po vydatných deštích.

Velký meandr
Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .