Naučná stezka

Mýto

logo
1

Obec Nedvězí - její historie a krajina kolem

  Umístění zastávky: v obci Nedvězí na rohu Únorové ul. u Úřadu městské části Praha-Nedvězí


znak obce Nedvězí

Vážení přátelé,

stojíte na začátku naučné stezky, která vás seznámí s přírodní rezervací Mýto jako nejzachovalejší a nejcennější údolní partií přírodního parku Rokytka. Stezka je okružní, dlouhá asi 2,5 km, s nepatrným převýšením, po jejím absolvování se vrátíte do tohoto výchozího místa. Přírodně cenné území začíná na okraji obce Nedvězí, směrem proti toku Rokytky, kde je její úsek v dnešní měnící se krajině natolik zachovaný, že byl vyhlášen jako přírodní rezervace Mýto. Jejím územím vede i tato naučná stezka.

Údolní niva Rokytky
Meandry Rokytky

Zdejší krajina, vzhledem k rozsáhlému původnímu zalesnění a hraniční poloze přemyslovské oblasti, začala být soustavněji osídlována až na přelomu 13. a 14. století. O vsi Nedvězí vzniklé na potoce Rokytka, jako majetku kapituly Vyšehradské, je první zmínka z r. 1313. Název Nedvězí (v záznamech s obměnami Medwes, Nedwiez, Nedwěz) byl odvozen od jména medvěd. Význam slova přizpůsobováním zanikl, medvěd se však zachoval ve znaku obce. Při rozšiřování hlavního města ve 20. století byla obec přičleněna k Praze.

krajina
>
Zpět na začátek stránky
 
Další zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .