Naučná stezka

    Modřanská rokle

PP Modřanská rokle

zastávka PP Modřanská rokle
Umístění zastávky: u rozcestí pod školou.

Vážení návštěvníci,

nacházíte se ve východní části přírodní památky Modřanská rokle, která je tvořena údolím Libušského a Písnického potoka. Toto území navštěvovali Pražané s oblibou již v 19.století, kdy se nazývalo Doly podle několika lomů na těžbu štěrku a stavebního kamene.

Pravým rájem výletníků se Doly staly ve 30. letech 20. století. Z centrální Prahy sem vedla přes Lhotku tzv. pražská pěšina a na ni navazovala sjízdná lesní cesta podél Libušského potoka. Výletníci se mohli zastavit v sezónní hospůdce U tří koček, která stávala na levém břehu potoka asi 100 m pod retenční nádrží až do 50. let. Byla vybavena tanečním parketem a o nedělích zde hrála hudba. Občerstvení nabízel také pan Kopkán, jehož stavení se sadem stálo na konci malé rokle, zvané Kopkánova strouha. Tato rokle vede od můstku přes Libušský potok k ZŠ Pertoldova, v jejímž areálu nalezneme dochovaná Boží muka.

Do Dolů se chodilo i sportovat. Ve spodní části rokle stávala vedle hájovny dřevěná klubovna s travnatým hřištěm, které od roku 1928 sloužilo Dělnické tělocvičné jednotě. Činnost DTJ byla ve 40. letech zakázána německými okupanty a areál pomalu zchátral. Házenkářské hřiště na levém břehu potoka se zrodilo v roce 1947 a funguje dodnes.

Poté, co se roku 1963 staly Modřany městem, skončil provoz posledního z modřanských lomů a celé území začalo ustupovat rozšiřující se zástavbě. V 80. letech došlo k zatrubnění a regulaci Libušského potoka i ke stavbě asfaltové silnice a retenční nádrže. V okolí vyrostla panelová sídliště a z Modřanské rokle se stalo odkladiště odpadu.

Důležitým mezníkem v historii Modřanské rokle bylo její vyhlášení za chráněné území v roce 1988. Přírodní památka dnes zabírá plochu asi 125 ha a je v celopražském měřítku velice zajímavou lokalitou.

Údolím vás bude provázet naučná stezka s cyklostezkou určená pro pěší a bezmotorovou dopravu. Na naučných tabulích se dozvíte zajímavosti z přírody Modřanské rokle doplněné kresbami žáků místních základních škol.

Přejeme vám zde příjemný pobyt a zároveň vás prosíme o ohleduplné chování vůči okolní krajině i ostatním návštěvníkům.

Nezapomeňte! V Modřanské rokli není dovoleno:
pohybovat se mimo veřejné cesty
znečišťovat životní prostředí
poškozovat geologický podklad, rostlinstvo a živočišstvo a odnášet jakékoliv přírodniny
rozdělávat oheň mimo vyhrazené místo
volný pohyb psů
vjezd motorových vozidel

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
 

Tyto internetové stránky připravil © EVANS - středisko globální výchovy, 2006.
Poslední aktualizace: 30.12.2013