Naučná stezka

    Modřanská rokle

Ryby, obojživelníci, plazi

Výhled na retenční nádrž
Umístění zastávky: na hrázi retenční nádrže.

Libušský a Písnický potok, které Modřanskou roklí protékají, byly před výstavbou okolních sídlišť domovem několika druhů ryb, v současnosti zde však ryby nežijí. V retenční nádrži, u níž právě stojíte, a v několika rybnících na Písnickém potoce jsou chováni především kapr obecný, cejn velký, lín obecný, plotice obecná, amur bílýkaras obecný. Kromě těchto kaprovitých ryb jsou vysazovány i dravé druhy - štika obecná, okoun říčnícandát obecný. Zmíněné vodní nádrže jsou chovné, a proto je zde rybolov zakázán.

Na vodní plochy je vázána také přítomnost obojživelníků, jejichž výskytem patří Modřanská rokle mezi nejcennější pražské lokality. Nejhojnějším druhem je skokan skřehotavý, který spolu se skokanem zeleným obývá vodní plochy celoročně. Ostatní skokani - skokan hnědýštíhlý využívají vodu pouze na jaře k rozmnožování. V tomto období můžeme pod hladinou vidět na rostlinách zachycené shluky vajíček a později roje pulců. Rovněž ropucha obecnáropucha zelená přicházejí zjara naklást do vody šňůrky vajíček, potom ale nádrže opustí a žijí na souši. Žáby mají velice propustnou kůži, a proto jsou ohroženy hlavně znečištěním vody.

Modřanská rokle poskytuje domov i několika druhům plazů. Ještěrka obecná vyhledává suchá a slunná místa (např. hráz této nádrže), slepýši křehkému vyhovuje naopak stín a vlhko v lesním podrostu. Při hezkém počasí můžeme spatřit jediného hada Modřanské rokle - užovku obojkovou. Zdržuje se především v blízkosti stojaté vody, kde loví žáby, které jsou její hlavní potravou. Dříve se na sušších stanovištích v Modřanské rokli vyskytovala také zmije obecná, v posledních letech však nebyla její přítomnost prokázána.

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravil © EVANS - středisko globální výchovy, 2006.
Poslední aktualizace: 30.12.2013