Naučná stezka

    Modřanská rokle

Ptáci a savci

zastávka Ptáci a savci
Umístění zastávky: za mostkem přes potok, u odpočivadla.

Modřanská rokle poskytuje útočiště asi 60 druhům ptáků, z nichž více než polovina zde hnízdí. Typickými ptačími obyvateli lesa jsou celoročně šplhavci, které spatříme při hledání hmyzu na kmenech starých stromů. Stejným způsobem života žijí také brhlík lesníšoupálek krátkoprstý, kteří v údolí patří mezi běžné pěvce. Stromové patro dále obývají holub hřivnáčsojka obecná.

Skrytými obyvateli lesa jsou pěnicovití pěvci, mezi něž patří budníček menšípěnice černohlavá. Hnízdí v hustých keřích, a tak je spíše uslyšíme než uvidíme. Při zemi se zdržují kos černý, drozd zpěvný, červenka obecnábažant obecný, kteří v bylinném podrostu hledají potravu, především různé bezobratlé živočichy.

Zejména v zimě jsou nápadná hejna sýkor. Nejčastěji můžeme vidět sýkoru koňadru, sýkoru modřinku či hejno mlynaříků dlouhoocasých cvrkajících na keřích podél vody.

Dravce v Modřanské rokli zastupuje káně lesnípoštolka obecná, nejlépe je můžeme pozorovat při lovu hlodavců nad okolními poli. Regulační funkci mají také sovy - kalous ušatýpuštík obecný.

Méně nápadnými obyvateli rokle jsou savci, neboť se jedná hlavně o plaché či noční živočichy. Budeme-li se chovat tiše, můžeme zahlédnout zajíce polního či skupinku srnce obecného.

Z hlodavců je nám nejznámější veverka obecná, ty ostatní spatříme jen ztěží. Velmi hojné jsou myšice - zvířata s dlouhým ocáskem a velkýma ušima. V březích potoků a rybníků si hloubí chodby hryzec vodní. Hmyzožravce zastupuje ježek západnírejsek obecný.

Tito malí savci se stávají kořistí šelem, kterých žije v Modřanské rokli několik. Naší nejmenší a zároveň nejhojnější šelmou je lasice kolčava. Je tak štíhlá a mrštná, že dokáže proniknout za potravou až do nory a tam ji uchvátit. Kuna skalní výborně šplhá a skáče, a tak na jejím jídelníčku najdeme i mnoho jiných živočichů. Největší šelmou v území je liška obecná.

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravil © EVANS - středisko globální výchovy, 2006.
Poslední aktualizace: 30.12.2013