Naučná stezka

logo NS Kunratický les
Plánek umístění jednotlivých zastávek Vstupní tabule Vstupní tabule Vstupní tabule Problematika smrku a borovice Dubové hospodářství Mimoprodukční funkce lesa Nový Hrádek, suťový les Nepůvodní a introdukované dřeviny Kunratický potok Zvěř v lese Rybník Labuť Certifikace lesů, xerotermní stanoviště, reliktní bor Lesní školka Výchovné zásahy, lesní hospodářský plán Ekosystém lesa Doupné stromy

 

Délka: 3,5 km

Trasa: Jednotlivé zastávky se nacházejí u jednotlivých zajímavostí v různých částech kesa, jsou tak roztroušeny po celé ploše lesa.

Typ: Pro pěší a z větší části i cyklisty

Počet zastávek: 14

Potřebný čas: cca 2 hodiny

Zaměření: přírodovědné (botanika, zoologie, ekologie), lesnické, archeologické a historické.

Stav: celkem dobrý

Značení trasy symbolem naučné stezky: není, trasa neexistuje, jednotlivé zastávky jsou umístěny porůznu u lesních cest (skutečné umístění jednotlivých zastávek je v některých případech odlišné od plánku)

Vznik naučné stezky:

- grafický a věcný návrh: Václav Kohlík ve spolupráci s pražským magistrátem,
- vlastní realizace: fa Jan Bercha - ARBORETA, r. 2009

Přístup: metrem trasy C ze stanice Roztyly, případně Chodov, autobusy 106, 114, 193, 196 a 293 ze zastávky U Labutě nebo autobusem 193 a 335 ze zastávky Zelené domky.

Zpět na začátek stránky

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2010.
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016.