Naučná stezka PR Šance -

    Keltská naučná stezka

5

Dřeviny přírodní rezervace Šance

U altánu. Foto H. Klonfarová
Umístění zastávky: na rozcestí u dřevěného altánu, který stojí přímo pod valem.

Výskyt dřevin v přírodní rezervaciŠance (PR) je dán velmi různorodými stanovištními podmínkami na tomto území.

Odráží také různé způsoby hospodaření v území. Najdeme zde původní a stanovištně odpovídající doubravy s přimíšenou břízou, habrem, bukem, borovicí i babykou na většině plošin území i na jižních a západních svazích. Na spodních částech svahů najdeme především akát z výsadeb okolo začátku 20. století. Jde o nepůvodní dřevinu pocházející z Ameriky, která nevhodně ovlivňuje okolní prostředí. V údolních partiích nacházíme suťové javořiny s javory mléčem, klenem a babykou, lípou srdčitou, jilmem polním, jasan ztepilý, jeřáb obecný a jeřáb muk. Najdeme zde i uměle založené porosty smrku ztepilého, modřínu evropského, borovice černé a dubu červeného, vedle nich se zde vyskytují jednotlivě i douglasky tisolisté a borovice vejmutovky, což jsou všechno stanovištně nepůvodní dřeviny. Ve vlhčích partiích okolo potoků jsou potoční olšiny s olší lepkavou a vrbou bílou, vtroušeně s topolem osikou a vrbou jívou. V keřovém patře najdeme na výslunných partiích skalník celokrajný, dřín, na okrajích lesa i v některých partiích uvnitř pak trnku, bez černý a červený, pámelník poříční, kalinu, lísku, brslen, šípkovou růži, hlohy, meruzalku srstku, svídu krvavou, krušinu olšovou, řešetlák počistivý.

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravil © EVANS - středisko globální výchovy, 2005.
Poslední aktualizace: 30.12.2013