Naučná stezka PR Šance -

    Keltská naučná stezka

4

Ptáci přírodní rezervace Šance

Umístění zastávky: cca po 200 metrech dále na lesní cestě označené znakem naučné stezky.

Různorodost biotopů na území přírodní rezervace (PR) Šance dává vhodné prostředí v jehličnatých i listnatých partiích území, jsou zde i ptáci vyhledávající otevřený terén, skalnatá místa, nebo porosty u vod a na vlhkých místech. Určitou zvláštností pro toto území jsou lokality v okolí lidských sídlišť, které zde tvoří specifické prostředí starších zahrad a zahrad s porosty křovin, kde ptáci nachází vhodný biotop pro svou existenci.

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravil © EVANS - středisko globální výchovy, 2005.
Poslední aktualizace: 30.12.2013