Naučná stezka PR Šance -

    Keltská naučná stezka

2

Vegetace přírodní rezervace Šance

Umístění zastávky: cca po 100 metrech dále na lesní cestě označené znakem naučné stezky.

Území přírodní rezervace Šance je převážně obráceno k jihu, jsou zde však i severní svahy údolí a plošiny. To dává prostředí rezervace značnou různorodost. Na jižních svazích Břežanského údolí se rozkládá tolitová doubrava, teplomilné společenstvo se zakrslým dubem zimním, skalníkem celokrajným, tolitou lékařskou, jestřábníkem chlupáčkem, jestřábníkem bledým, kručinkou barvířskou, bělozářkou liliovitou a třemdavou bílou.

Černýšová dubohabřina se ve zdejším území nachází jak na severních, tak na jižních svazích v místech s hlubší a vlhčí půdou. Vyskytuje se zde plicník lékařský, jaterník podléška, ptačinec velekvětý, hrachor černý, černýš hajní. V území najdeme i kručinku barvířskou, mydlici lékařskou, sasanku hajní, náprstníky červený a velkokvětý a celou řadu dalších druhů.

Cenné biotopy přírodní rezervace Šance jsou v současné době ohrožovány výstavbou na sousedních pozemcích a s tím souvisejícím nepovoleným skládkováním odpadků, nepovolenou terénní cyklistikou a jízdou na koních a terénních motocyklech, ale také vykopáváním jednotlivých rostlin zdejšími obyvateli.

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravil © EVANS - středisko globální výchovy, 2005.
Poslední aktualizace: 30.12.2013