Naučná stezka PR Šance -

    Keltská naučná stezka

Plánek trasy Úvodní zastávka - PR Šance Vegetace PR Šance Keltské oppidum Ptáci PR Šance Dřeviny PR Šance Vyhlídka Hmyz PR Šance Otec a syn Nickerlové Lesní zvěř Obnova lesa Úvodní zastávka - PR Šance
Délka: cca 2 km

Trasa:

Typ: Pro pěší, vesměs fyzicky nenáročné, jen odbočka k Nickerlově desce je obtížnější.

Počet zastávek: 11, první a poslední jsou totožné

Potřebný čas: cca 1 hodina

Zaměření: přírodovědné (geologie, paleontologie, botanika, zoologie) a historické.

Stav: Většinou velmi dobrý, na jedné tabuli je vyříznutý text.

Značení trasy symbolem naučné stezky: velmi dobré

Naučnou stezku vytvořil: 21. ZO SOPK ČR, její internetovou podobu EVANS - středisko globální výchovy


Vážení návštěvníci,

Keltská stezka vede velmi cenným územím přírodní rezervace a národní kulturní památky. Dochovaná příroda s řadou vzácných a chráněných druhů živočichů a rostlin, dochované památky naší dávné historie zde vydržely po několik tisíciletí. V celém území není dovoleno proto sbírat jakékoliv přírodniny, provádět jakékoliv zásahy do terénu, rozdělávat oheň, ani tábořit. Do celého území není ani dovoleno vjíždět vozidly ani jezdit na koních a na kolech, protože by to mohlo poškodit chráněné fenomény.

Děkujeme, že respektujete podmínky ochrany a chováte se šetrně ke zdejší přírodě i k vybavení této naučné stezky.

Ta byla zřízena Svazem ochrany přírody a krajiny ČR z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy a s přispěním Lesů České republiky, Lesního závodu Konopiště a vede po jeho pozemcích.

Keltská stezka je koncipována jako průchozí s možností přístupu z několika míst:

Tyto internetové stránky připravil © EVANS - středisko globální výchovy, 2005.
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016