Naučná stezka

Plánek trasy Úvodní Staré dubové porosty Osobnosti v historii Hvězdy Ptáci Prostředí obory Hvězda Myslivost Živočichové Bitva na Bílé Hoře Geologie Voda v oboře Hvězda Bučina pod letohrádkem Letohrádek Obnova lesa

Délka: cca 4 km

Trasa: Úvodní tabule naučné stezky je u cesty mezi Libockou branou a letohrádkem Hvězdou u jihozápadního rohu bývalého domu oborníka. Další zastávky jsou umístěny u cest zejména po obvodu obory a u letohrádku - viz plánek.

Typ: Určeno jen pro pěší, fyzická náročnost mírná.

Počet zastávek: 13

Potřebný čas: cca 2 hodiny

Zaměření: historie, příroda, geologie

Stav: panely nové, nepoškozené

Značení trasy symbolem naučné stezky: není, ale na každé zástavce je plánek s vyznačením jednotlivých zastávek

Realizace: SOPK ČR (s finanční podporou Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy). Internetovou podobu této naučné stezky vytvořilo Občanské sdružení EVANS.

Přístup: K naučné stezce se dostanete městskou hromadnou dopravou - např. ze zastávky Vypich (tramvaj č. 22 a 25 nebo autobusy č. 164, 168, 179, 180, 184, 191 a 301) nebo ze zastávky Obora Hvězda (tramvaj č. 22, autobus č. 164 a 347).

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2007.
Poslední aktualizace 24. 3. 2016 .