Naučná stezka

    Dubeč - Uhříněves

14

Obora v Uhříněvsi

Umístění zastávky: na okraji PP Obora, ve Vachkově ul. u základní školy.

GPS: 50°2‘10.06“N, 14°35‘47.26“E

brslen evropský
brslen evropský
 

Od obory k přírodní památce

Přírodní památka Obora v Uhříněvsi byla vyhlášena v roce 1982 a se svými 35 hektary patří k těm větším chráněným územím Prahy. Jak již jméno napovídá, jedná se převážně o lesní porosty, které leží v nivě Říčanky. V minulém století byla přeměněna na oboru - bažantnici a byla obhospodařována z větší části jako pařezina, kdy se stromy nevysazují, ale ponechávají se vymladit z pařezů. Na svazích na pravém břehu potoka rostl převážně dub, rovinatá část obory měla smíšené porosty s břízou, osikou, dubem, lípou, habrem a jívou. Ve druhé polovině předminulého století v souvislosti s nově přijatým říšským lesním zákonem (z roku 1852) se pařezina přestala mýtit. Stromy se nechaly dorůst a z té doby pochází kostra současného lesa, především starých dubů.

žluva hajní
žluva hajní

Rostlinná patra zdejšího vzrostlého lesa

V současné době můžeme v oboře rozlišit tři patra dřevinného porostu: nejstarší a nejvyšší patro tvořené dubem, střední patro tvořené javory, jasany a habry, které snášejí i zástin, a konečně nejnižší patro keřové, ve kterém je zastoupena líska, střemcha, svída, bez černý, ale i brslen.

Obora a její obyvatelé

Vzhledem k tomu, že PP Obora v Uhříněvsi představuje poměrně rozlehlý lesní celek, je významným biotopem pro celou řadu druhů ptáků, často chráněných. Najdeme zde konipase bílého, červenku obecnou, žluvu hajní, strakapouda maléhocvrčilku říční. V oboře bylo též zjištěno několik desítek druhů motýlů, k těm vzácnějším patří:ostruháček jilmový, žlutokřídlec rudoskvrnnýrůznorožec ovocný.Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .