Naučná stezka

    Dubeč - Uhříněves

13

U židovského hřbitova

Židovský hřbitov v Uhříněvsi. Foto H. Klonfarová
Umístění zastávky: u branky v ohradní zdi židovského hřbitova.

GPS: 50°2‘20.794“N, 14°35‘58.688“E

Židovský hřbitov

Hřbitov před vámi o celkové rozloze 3284 m2 čítá asi 300 náhrobků v několika řadách orientovaných severojižním směrem. Jsou většinou z pískovce, některé z mramoru. Na náhrobcích je možné vidět tradiční symboly, na 9 stélách levitskou konvici, na dvou kohenské ruce, občas se vyskytuje Davidova hvězda
a rostlinné motivy. Zajímavé jsou rozsáhlé nápisy i v češtině např. na stélách rodiny Engelmanovy a Meissnerovy spolu
s hebrejským epitafem. Nejstarší náhrobek na hřbitově pochází z roku 1719. Do nacistické okupace
byla majitelkou hřbitova židovská náboženská obec.

Symbol konvice označuje místo posledního odpočinku levity, neboť povinností levitů je omývat ruce kohenům před kněžským požehnáním. Toto požehnání se dává gestem obou rukou s roztaženými prsty. Symbolická dvojice rukou tedy znamená, že je zde pohřben kohen, potomek prvního velkokněze Árona. Často tito lidé používali příjmení, Kohen, Kohn, Katz nebo Kahn.
Náhrobky na hřbitově byly v minulosti několikrát poničeny.
Dnes je hřbitov opraven především díky iniciativě místních obyvatel.
Prosíme, chovejte se k této kulturní památce slušně, nesnažte se na   hřbitov vstupovat bez předchozí dohody se správcem. Jedná se o pietní místo.
Židovský hřbitov
  na fotografii
   z roku 1910

 

Zaniklá židovská obec v Uhříněvsi

V Uhříněvsi bylo židovské osídlení nejpočetnější v pražském okolí. V písemných pramenech je uvedeno, že židovská rodina tu byla usazena již kolem roku 1670. Familiantský zákon z roku 1727 určoval nejvyšší počet židovských rodin, které směly v českém království bydlet. V Uhříněvsi žilo v 18. století 16 povolených židovských rodin, jejichž jména jsou zachována na náhrobcích židovského hřbitova. Ve 30. letech 20. století bydlelo v Uhříněvsi 45 rodin hlásících se k židovskému náboženství. Po nacistickém holocaustu (shoa) se v roce 1945 vrátilo pouze 6 příslušníků dříve početné židovské komunity, do níž spadalo 33 okolních obcí. V roce 2000 zasadila reformní synagoga Finchey z Londýna na památku obětí shoa pamětní dub.

Synagoga

Byla vystavěna z peněžitých sbírek v roce 1848 v ojedinělém klasicistním slohu. Do té doby se členové náboženské komunity shromažďovali v dřevěné modlitebně, v pozdější době pak v soukromém domě.

Bohoslužby se zde konaly až do nacistické okupace. Po válce budova sloužila jako sklad a po roce 1949 byla adaptována na prádelnu. V polovině 90. let byla synagoga vrácena Pražské židovské obci. Ta ji dnes pronajímá ke komerčním účelům.

Synagogu naleznete na ulici
Přátelství kousek za Novým náměstím.


Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .