Naučná stezka

    Dubeč - Uhříněves

12

Na okraji obory

Umístění zastávky: u silnice na severním okraji obory

GPS: 50°2‘30.10“N, 14°36‘14.16“E

sasanka pryskyřníkovitá

Na území hlavního města Prahy probíhá již desítky let přírodovědecký průzkum. Jeho součástí je každých pět let opakované zkoumání přírodních hodnot přírodní památky Uhříněveská obora. Je bohužel smutnou skutečností, že tento průzkum potvrzuje negativní trendy - ochuzování druhové skladby, nárůst počtu synantropních (s člověkem spjatých) a ruderálních (plevelných) druhů. Určitým pozitivem však je, že většina přírodních hodnot zatím civilizačním tlakům dobře odolává.

Přírodovědecký průzkum dokládá, že ve svém celku je Uhříněveská obora území hodnotné nejen v rámci hlavního města Prahy, ale i z hlediska zachování ekologické stability širšího okolí.

krutihlav obecný

Rostliny v oboře

Ze zajímavějších druhů zde roste prvosenka vyšší a barvínek menší. Dále sasanka pryskyřníkovitá, kopytník evropský, konvalinka vonná, podbílek šupinatý, vraní oko čtyřlisté a skřípina lesní. K největším škodám patří, že od roku 1991 nebyla zastižena naše vzácná orchidej bradáček vejčitý.

Živočichové v oboře

Předmětem přírodovědeckého průzkumu byli dále motýli, střevlíci, měkkýši, obojživelníci, plazi, ptáci a savci. Bylo zjištěno celkem 23 druhů savců, z toho jeden druh ohrožený: veverka obecná, v dutinách stromů nalezneme i netopýry, a to netopýra vodního a netopýra rezavého.

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .