Naučná stezka

    Dubeč - Uhříněves

8

Na břehu Říčanky

Údolí Říčanky se zalesněným návrším Rohožník v pozadí. Foto H. Klonfarová
Umístění zastávky: u brodu přes Říčanku.

GPS: 50°3‘13.94“N, 14°35‘22.17“E

Potok Říčanka

Nejvýznamnějším městem na toku Říčanky jsou Říčany, které také daly potoku jeho název.

Jeho údolí je většinou mělké a poměrně úzké. Zajímavý je úsek v Uhříněveské oboře, kde je koryto potoka silně zahloubené ve sprašových sedimentech. Podél toku je vyvinut většinou úzký luh, který se někdy redukuje pouze na břehové porosty. V botanické rekonstrukční mapě jsou kolem Říčanky uváděny převážně luhy a olšiny. V některých částech území je kolem toku i širší niva, zde tvořená převážně lukami. Avšak předchozí období zemědělského obhospodařování nebo i současné využití části jako výběhy pro koně a další zvířata nedává na části pozemků možnost přežití původním lučním společenstvům.

bažant obecný
bažant obecný
cvrčilka říční
cvrčilka říční
konipas bílý
konipas bílý

Ptactvo v okolí stezky

Při ornitologickém průzkumu přírodního parku Říčanka byla zjištěna celá řada vodních ptáků, kromě dnes již běžné labutě velké je to například potápka roháč, potápka maláčírka obecná. V okolí pak se vyskytují cvrčilka říční, konipas bílý, bažant obecnýskřivan polní.

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .