Naučná stezka

    Dubeč - Uhříněves

7

Pod lomem

 U Přírodní památky Rohožník. Foto H. Klonfarová
Umístění zastávky: pod lomem Rohožník.

GPS: 50°3‘18.98“N, 14°35‘0.92“E

Hřbet Rohožníku

je tvořen horninami libeňského souvrství ordoviku. Nejtvrdší jsou lavice řevnických křemenců, jejichž mocnost dosahuje místy až 420 centimetrů. Střídají se s polohami jílovitých břidlic. Toto střídání svědčí o tom, že se měnily poměry v ordovickém moři - v období usazování křemenců bylo moře hlubší a sedimentace byla klidnější. Později došlo k horotvorným pohybům, při kterých byly horniny ve zdejších lomech zvrásněny. V menším lomu nám intenzitu horotvorných pochodů dokládá vrása ve tvaru písmene M, naproti tomu ve větším lomu můžeme pozorovat mohutnou křemencovou lavici, která těmto vrásnícím pohybům odolala.

Vrch Rohožník byl
ještě v období
první republiky
bezlesý.

Zdejší horniny byly používány mimo jiné na dláždění ulic jako tzv. kočičí hlavy. V minulosti jimi byla vydlážděna převážná část pražských ulic. V současné době se s nimi setkáme již jen vzácně.

ropucha zelená
ropucha zelená
skokan zelený
skokan zelený

Obojživelníci v okolí stezky

V rámci přírodovědeckého průzkumu byla ve zdejším přírodním parku zjištěna celá řada obojživelníků, což svědčí o poměrně nenarušeném prostředí. Můžeme zde pozorovat skokana hnědéhozeleného, ropuchu obecnouzelenoukuňku obecnou.

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .