Naučná stezka

    Dubeč - Uhříněves

6

U pravěkého sídliště

pod návrším Rohožník. Foto H. Klonfarová

Umístění zastávky: u pěšiny mezí Dubčí a Podleským rybníkem, pod návrším Rohožník.

GPS: 50°3‘22.10“N, 14°35‘0.82“E

Rohozný vrch

Zdejší návrší má místní název Rohožník. Jeho původní název byl Rohozný vrch. Je odvozován od toho, že po obou stranách návrší byly mokřady, které byly porostlé mimo jiné rákosím, které se ve staročeštině nazývalo rohoz. Tento hezký název svědčí o dávném osídlení této oblasti.

Archeologické nálezy

V 19. a 20. století se v této oblasti těžil kámen v řadě lomů. Existovala reálná hrozba, že celé návrší bude prostě odtěženo. Ve čtyřicátých a padesátých letech probíhající archeologický průzkum však ukázal, že právě návrší Rohožníku bylo jedním z nejdříve osídlených míst v širokém okolí. V pozdní době kamenné (eneolitu, asi 2000 let př. n. l.) zde vzniklo pravěké výšinné sídliště a s určitými přestávkami zde existovalo až do doby hradištní, celkem tedy téměř 3000 let. V kulturní vrstvě na vrcholu návrší byly nalezeny bohaté zbytky keramiky. Vyráběli je kočovníci. S projevy jejich kultury se setkáváme od Pyrenejí až po střední Evropu. Celá oblast byla prohlášena za archeologickou kulturní památku a těžba v lomech byla především z těchto důvodů definitivně ukončena.

vykopávky z období únětické kultury
Vykopávky z období únětické kultury

Jak vypadala zdejší krajina v minulosti?

Zmiňme se v této souvislosti o tom, jak v té době vypadala zdejší krajina. Byla prakticky celá porostlá lesem a v údolí Říčanky byl víceméně souvislý pás mokřin a bažin. A právě poblíž Rohožníku existoval brod, který umožnil překonat údolí Říčanky. Proto později na protější straně údolí byla založena obec Dubeč.

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .