Naučná stezka

    Dubeč - Uhříněves

5

PP Rohožník

 U přírodní památky Rohožník. Foto H. Klonfarová
Umístění zastávky: u přírodní památky Rohožník.

GPS: 50°3‘24.51“N, 14°35‘9.29“E

Přírodní památka (PP)

Přišli jste na hranici přírodní památky Rohožník - lom v Dubči. Ochrana byla vyhlášena z důvodů geologie, území však má i další přírodní hodnoty. Skalní ostrožny bývalých lomů na Rohožníku hostí společenstvo okrajů skal na kyselém podkladě. Na travnaté ploše se zachovaly zbytky teplomilného společenstva. Roste tu kostřava, smělek, šalvěj a srpek. Největší plošné rozšíření zde má společenstvo s dominantním a expanzivním ovsíkem vyvýšeným. Obsazuje sušší, slunné svahy a plošinu, uplatňuje se však i na dnech lomů a na vlhčích a zastíněných místech. Postupně se uplatňuje nálet keřů, především hlohu, růže, trnky a bezu. Kdyby nebylo brigádní činnosti členů občanských sdružení, pak by výslunné plochy již dávno zarostly.

Celé území se stalo útočištěm nejrůznějších živočichů z okolní zemědělsky využívané krajiny. Z ptáků tu hnízdí hrdlička, tři druhy pěnic, budníčci, drozd, kos, červenka, stehlík, pěnkava, strnadi a straka.

pěnkava
obecná

Dubeček

Když za zastavením č. 6 vystoupáte nad křemencový lom, otevře se vám hezký výhled na Dubeček. Jeho nejcennější památkou je kostel sv. Petra. Z původní gotické stavby se zachovalo jen zdivo lodi a presbytáře. Nynější podoba je pseudogotická z r. 1867, kdy byla přistavěna i věž. Na stěně presbytáře je kopie gotického deskového obrazu českých patronů, jehož originál je v Národní galerii v Praze.

pohled na kostel sv. Petra ze 30. let 20. století
Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .