Naučná stezka

    Dubeč - Uhříněves

4

Přírodní park Říčanka

Na břehu rybníka v Rohožníku. Foto H. Klonfarová
Umístění zastávky: u pěšiny na severozápadním břehu rybníka v Rohožníku

GPS: 50°3‘33.12“N, 14°35‘15.58“E

Jednou z kategorií chráněných území je přírodní park. Tato forma ochrany je určena pro plošně rozlehlejší území, jež mají přírodní hodnoty a zároveň je lze využít k rekreaci. Na území hl. města Prahy bylo vyhlášeno 11 přírodních parků. Jedním z nich je přírodní park Říčanka. Byl vyhlášen v roce 1984 na ploše 497,7 hektaru. Rozkládá se podél Říčanky mezi KolovratyBěchovicemi. Na území parku se dosud uchoval ráz venkovské krajiny, kde se střídají pole, louky a rybníky s většími i menšími lesními porosty. Bohužel i sem se tlačí městská zástavba.

ocún jesenní

Co zde roste?

Nejcennějším lesním ekosystémem je tu Uhříněveská obora - habrová doubrava se starými duby a bohatým podrostem hájových rostlin. Velmi zajímavý je výskyt ochmetu, který zde dosahuje v rámci Čech jihozápadní hranice svého rozšíření. Kolem potoka Říčanky je úzký pruh údolního luhu s průvodními druhy vyšších rostlin křivatec žlutý, čarovník obecný, střemcha obecná, ostřice lesní a čistec lesní. Louky jsou převážně kulturní, bez zvýšené přírodovědné hodnoty, místy jsou zamokřené a pak se zde vzácně vyskytuje například kosatec žlutý a ocún jesenní.

Co zde létá?

Při ornitologickém průzkumu bylo v rámci přírodního parku zjištěno přes 80 druhů ptáků. K zajímavějším patří holub hřivnáč, pěvuška modrá, ťuhýk obecný, šoupálek dlouhoprstýkrátkoprstýmoudivláček lužní.

pěvuška modrá
Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .