Naučná stezka

    Dubeč - Uhříněves

3

Rybník v Rohožníku

Rybník V Rohožníku. Foto H. Klonfarová
Umístění zastávky: na hrázi rybníka V Rohožníku.

GPS: 50°3‘37.35“N, 14°35‘25.11“E

Rybníky v okolí Dubče

Nacházíme se na hrázi rybníka V Rohožníku. Ve středověku se stalo určitou módou budování rybníků, které představovaly významný a stálý zdroj potravy prakticky nezávislý na výkyvech počasí.

lín obecný
Rybniční soustava v okolí Dubče vznikala koncem 15. a začátkem 16. století. Je spjata s rytířem Janem Dubečským z Dubče a jeho manželkou Eliškou, která pocházela ze Soběslavi. Vzhledem k tomu, že byla vrstevnicí Štěpánka Netolického, je pravděpodobné, že právě ona se zasloužila o rychlé rozšíření nového „průmyslu“ z Třeboně do okolí Prahy. Rybníky byly tehdy s úspěchem zakládány k využití zamokřené neplodné půdy v okolí potoků.

O rušení rybníků

Na Říčance a jejích přítocích vznikla celá řada větších i menších rybníků. Konec slávy rybníkářství představovala třicetiletá válka a následující období. Jak se zvyšoval počet obyvatel, přestávaly být rybníky dostatečně výnosné, protože zemědělská půda poskytovala větší obživu. Pozorné oko však dodnes v krajině najde stopy bývalých rybníků často podle zachovaných stop bývalých hrází.

plotice

O rybníku v Rohožníku

K hromadnému rušení rybníků docházelo především v letech 1800 - 1840. Rybník v Rohožníku je poněkud menší než v minulosti, kdy se jeho hráz rozkládala asi o 100 metrů níže po proudu Říčanky. Dnes je rybník intenzivně rybářsky obhospodařován, pestrost druhů ryb je bohužel minimální.

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .