Naučná stezka

    Dubeč - Uhříněves

2

Lom v Dubči

Lom v Dubči. Foto H. Klonfarová
Umístění zastávky: pod lomem v Dubči v ulici V Rohožníku (pozemek je oplocen).

GPS: 50°3‘35.13“N, 14°35‘47.01“E

Stojíme u jedné části přírodní památky Rohožník - Lom v Dubči. Geologická minulost zdejšího území je velmi stará. Nejstarší horniny v této oblasti pocházejí z prvohor, z ordoviku. Asi před 460 miliony let se zde na dně tzv. Pražské pánve rozlévalo moře. Z pevniny sem potoky a řeky přinášely především písčitý materiál. Dno pánve klesalo a tak se zde v průběhu času uložily stovky metrů usazenin, ze kterých časem vznikly břidlice, pískovce a křemence.

geologická mapa okolí Dubče
geologická mapa okolí Dubče legenda ke geologické mapě

Po ústupu prvohorního moře, asi před 390 milióny let byly usazeniny na dně pánve zvrásněny horotvornými pohyby. Ty vedly i k posunu obrovských bloků hornin podél vertikálních zlomů. Pohyby byly především vertikální a vzácně i horizontální. V lomu je odkryta plocha zlomu v ordovických řevnických křemencích, na níž je zřetelně vidět horizontální rýhování. Horninové součástky jedné plochy ryly jako do tabule do druhé plochy. Jedná se o jeden z vzácných důkazů o horizontálních posunech v době vrásnění.

Druhá část zdejšího chráněného území - lom v Rohožníku, je založen ve stejném pruhu řevnických křemenců, které jsou písčitou facií libeňského souvrství ordoviku. Vzhledem k tomu, že tyto horniny jsou relativně tvrdé, byly vypreparovány odnosnou činností Říčanky z nadložních a podložních jílovitých hornin. V podloží to jsou jílovité břidlice dobrotivského souvrství (dobrotiv) a v nadloží jílovité břidlice libeňského souvrství (beroun).

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .