Naučná stezka

    Dubeč - Uhříněves

1

Dubeč - u tvrze

U vstupu  do areálu bývalé tvrze. Foto H. Klonfarová
Umístění zastávky: v Dubči v Netlucké ulici u vstupu do areálu bývalé tvrze

GPS: 50°3‘45.983“N, 14°35‘45.989“E

Z historie Dubče

Naši pochůzku po naučné stezce začínáme (či končíme) v  historickém centru Dubče – prastaré osady, vzniklé při brodu přes Říčanský potok na okraji hraničního hvozdu nazývajícího se údajně Lipsko, který odděloval přemyslovskou pražskou kotlinu od slavníkovského Kouřimska. Od tohoto listnatého, zřejmě převážně dubového lesa, Dubeč odvozuje též svůj název.

První písemná zmínka o obci je z roku 1088 v dokumentu, kterým král Vratislav založil kapitulu vyšehradskou.

Druhým významným letopočtem je rok 1502. Tehdy povýšil král Vladislav Jagellonský, na přímluvu tehdejšího majitele Dubče a svého významného úředníka, rytíře Jana Dubečského z Dubče, obec na městečko.

nejstarší
dochovaný pohled na Dubeč
malba neznámého autora dle fotografie z roku 1872
Václav František Červený
fotografie
V. F. Červeného
z roku 1884
 

Václav František Červený

Do třetice připomeňme datum 1819, kdy se v Dubči narodil její nejslavnější rodák, Václav František Červený – celosvětově významný vynálezce a výrobce hudebních nástrojů, jeden z těch, kteří v předminulém století vytvářeli slávu českého průmyslu.

znak města Dubče

O znaku městské části

Současný znak Dubče vychází z erbu dalšího z jeho majitelů – rodu Zapských ze Zap. Znak, který zachovává podobu původní barokní pečetě, doplněný o mluvící znamení dubu, byl udělen obci v roce 1994.


Dubeč a Dubeček

Součástí Dubče je dnes i Dubeček s kostelem sv. Petra, který byl až do konce 15. století samostatnou osadou. Obě části jsou dnes již stavebně propojeny.

Dubečská tvrz
v dobách své největší slávy  koncem 16. století
(rekonstrukce Mgr. arch. Jiří Jindřich)
Nejbližší dochované památky

Vstoupíte-li dále do areálu bývalého knížecího dvora, můžete se potěšit pohledem na opravený barokní špýchar či zbytky renesanční tvrze, která byla svědkem významného jednání mezi Rudolfem II. a jeho bratrem Matyášem v  červnu roku 1608.

Panská zahrada

K prohlídce vás zve z prostředků Evropské unie obnovená Panská zahrada, která zde navazuje na naučnou stezku. Dále za Panskou zahradou můžete dojít podél Říčanky až do chráněného území Lítožnice.

Zpět na začátek stránky
 
Další zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .