NS Barrandovské skály - Chuchelský háj NS Dubeč - Uhříněves Keltská NS NS
Modřanská rokle
NS Mýto NS Obora Hvězda NS
Povodím Botiče
NS
Kunratický les
NS Prokopské údolí - Butovickým hradištěm NS Údolím Dalejského potoka NS Roztocký háj-Tiché údolí NS Přírodním areálem
Botanické zahrady
NS Vinořský park -
Satalická bažantnice
NS Hostivické rybníky NS Housle NS Klánovický les NS
Klokočná
NS Levý Hradec NS
Průhonický park
NS Říčansko NS Toulcův dvůr NS Závist NS Zvolská Homole

Pracovníci odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP přejí příjemné chvíle prožité v pražské přírodě.

Tyto stránky vytvořilo Občanské sdružení EVANS
s finančním přispěním Hlavního města Prahy.

Od roku 2016 stránky provozuje Agentura Koniklec, o. p. s.

Za dotační podpory hlavního města Prahy bude zprovozněna nová verze těchto stránek.

logo Občanské sdružení EVANS logo Prahy logo AK

Další odkazy: Turistický průvodce Prahou

webmaster