Naučná stezka Řeporyje - Hlubočepy

    Údolím Dalejského potoka

11

Klukovické koupaliště

Amfiteátr klukovického koupaliště. Foto H. Klonfarová

Umístění zastávky: u silnice vlevo, u skalního amfiteátru.

GPS: N 50°2.340‘, E 14°21.629‘

Amfiteátr

mochna písečná
bělozářka liliovitá

Vápencové skalní stěny nad bývalým koupalištěm tvoří velmi povedený amfiteátr, který zde díky svému tvaru nebývale koncentruje sluneční záření. Dochází tak k silnému ohřívání povrchu skal a přilehlých vzduchových vrstev. Tomuto extrémnímu jevu jsou přizpůsobeny některé rostliny a živočichové. Vápencová skalní step je tvořena především nízkými trávníky složenými např. z ostřice nízké, válečky prapořité či několika druhů kostřav. Mezi těmito „zelenými travami“ pak s příchodem horkých dnů doslova září bělozářky liliovité nebo čistce přímé. Velmi brzy z jara prosvítí skalní stěny polštáře žlutě kvetoucí mochny písečné, které z počátku doplní a následně nahradí jasně svítící keříčky devaterníku šedého. I on se může pochlubit sytě žlutými květy a tak může být pozorný divák amfiteátru překvapen množstvím rozesetých žlutých flíčků.

samec ještěrky zelené

Ještěrka zelená

Ještěrka zelená je v České republice chráněná zákonem jako kriticky ohrožený druh. Její výskyt je omezen na nejteplejší oblasti naší země a i díky tomu se s ní v Praze stále ještě můžeme setkat. Nejpočetnější populace žijí na severu hlavního města, především na skalách lemujících hluboký kaňon Vltavy. V menším počtu se ale vyskytuje i zde, na osluněných stráních se skalními výstupy a roztroušenými keři či stromy.

Cizinci v Prokopském údolí

Během 20. století značná část Prokopského údolí zarostla různými keři a stromy. Na řadě míst došlo i k umělému zalesňování. Extrémní podmínky, které nabízí místo za Vámi zvládli nejlépe osídlit dva cizinci – trnovník akát a borovice černá. Oba tyto druhy jsou z Prokopského a Dalejského údolí cíleně odstraňovány a nahrazovány našimi domácími dřevinami, které sem stanovištně patří (např. duby nebo jeřáby). Místa, kde je nejvíce zachováno cenné bylinné společenstvo, zůstávají po odstranění dřevin bezlesá.

Koupaliště

Za vámi skutečně bývalo v minulosti koupaliště se šatnami jak z Vančurova Rozmarného léta. Lidé se zde koupali ještě v šedesátých letech minulého století.

Jeskyně

V horní části amfiteátru jsou dvě jeskyně. Jednu vidíte, druhá je ukryta více vlevo za skalním výstupkem. Toto místo bylo inspirací Eduardu Štorchovi k sepsání Lovců mamutů. Ale ještě v době nedávné sloužila jeskyně k bydlení. Za druhé světové války zde žila rodina s malými dětmi.

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .