Naučná stezka Řeporyje - Hlubočepy

    Údolím Dalejského potoka

8

Holyně

Dřevěný mostek poblíž zastávky Holyně. Foto H. Klonfarová

Umístění zastávky: u silnice těsně před odbočkou k obci Holyně a ke Slivenci.

GPS: N 50°2.008‘, E 14°20.936‘

O Holyni

pohlednice zachycující pohled na Holyň
od Slivence, Nový mlýn a kapličku

První zmínka o malé vísce Holyni, jež leží na náhorní plošině nad strmými svahy Dalejského údolí, se objevuje v zakládací listině vyšehradské kapituly z roku 1088. Uvádí se zde v okolí Prahy vznik 13-ti osad, mezi nimiž je jmenována Holyně. Ves, která byla v letech 1253 - 1850 majetkem křižovnického kláštera s červenou hvězdou, byla vždy obcí zemědělskou. Na konci 19. století je zde uváděno 37 domů a 268 obyvatel, kaple a Nový mlýn.

mapa vojenského mapování
z roku 1842

Nový mlýn

Původní mlýn tu vznikl již po roce 1574, kdy kvůli získání prostředků na jeho vybudování mlynáři prodali své louky. Jmenoval se tehdy Rohlov či Rohlovský. Ve třicetileté válce byl zničen a opuštěn. Až r. 1787 vrchnost povolila Karlu Klokanovi, aby zde postavil nový mlýn. Ten v jeho rodu zůstal až do r. 1922 (nazýval se tehdy Klokanův), pak se rychle vystřídalo několik majitelů a mlýnu se začalo říkat Nový. Mlýn je dosud zachovalý.

Kapličku, která byla zasvěcena sv. Janu Křtiteli, nechala postavit na svůj náklad r. 1861 paní Marie Novotná.

 

List dubu zimního a letního
se znaky, které je od sebe odlišují.
Mezi dřeviny původně
rostoucí v Prokopském
údolí patří habr obecný.

Holá Holyně

Jméno obce má svůj základ ve slově „holý“, značilo tedy holé místo. V minulosti nejen dno údolí, ale i svahy sloužily pro pastvu skotu, například v 19. stol. se udává, že se zde a v okolí páslo na 1200 ovcí. Údolí tedy nebylo zarostlé jako dnes, byly zde nanejvýše řídké křoviny. Lesy, ve kterých převládal dub a habr, na sutích lípa a javor, se nacházely pouze na severních svazích (např. v Dalejském háji). Asi před sto lety byly tyto přirozené poměry narušeny výsadbou. V rámci zalesňování po velké povodni v roce 1890 byly až do 30. let 20. stol. vysazovány především u nás nepůvodní akáty a borovice černé. Tak byla zničena celá řada cenných botanických a entomologických lokalit. V současné době probíhá postupná obnova území přírodních památek a rezervace. Znovu se sem vrací pastva ovcí a koz, která omezuje rozvoj dřevin a prospívá i stavu suchomilných trávníků.

Zastávka vlaku

Za tímto zastavením je železniční zastávka Praha - Holyně. V těchto místech můžeme vycházku po naučné stezce ukončit a vrátit se vlakem do výchozího bodu vaší cesty - do Řeporyjí či Hlubočep. Zastávka v Holyni byla otevřena v roce 1926 a nahradila původní zastávku v Klukovicích, která byla na místě, kde je zastavení naučné stezky č. 10.

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .