Naučná stezka Řeporyje - Hlubočepy

    Údolím Dalejského potoka

6

Mušlovka

Rozcestí u lomu Mušlovka. Foto H. Klonfarová
Umístění zastávky: na rozcestí u lomu Mušlovka.

GPS: N 50°1.862‘, E 14°19.926‘

Současní
ramenonožci
Hlavonožci
Prvohorní
  konodonti.

Ramenonožci mohou za to, že už staří lomaři používali toto místní jméno...

V lomu Mušlovka, opuštěném po roce 1918, je odkryt průřez geologickými vrstvami svrchního siluru. Ve vrstvách vápenců, které vidíme na stěně lomu, můžeme číst jako v knize. Nejspodnější vrstvy se usadily dříve než vrstvy nad nimi. Podle různých druhů zkamenělin můžeme dnes určit, že se vrstvy odkryté v lomu usazovaly asi 4 milióny let. V té době bylo moře v pražské pánvi poměrně mělké, teplé a velmi vhodné pro rozvoj živočichů, především válcovitých hlavonožců a tehdy hojných ramenonožců, kteří se svými dvojmiskovými schránkami podobají mlžům. Kromě nich můžeme najít ještě graptolity, trilobitylilijice.

Silurští chitinozoa.
Silurští chitinozoa.

Ostatní můžete vidět jenom pod mikroskopem, zato v každém kameni!

Vápence i břidlice obsahují množství mikroskopických - dnes již vymřelých organismů - jako snad vajíčka problematických chitinozoí a mikroskopické zoubečky – konodonti, o kterých dodnes pořádně nevíme, z kterého většího organismu pocházejí.

Dno prvohorního moře bylo ploché a vodorovné a přece jsou dnes vrstvy šikmo uložené...

Vrstvy jsou zvrásněné, šikmo ukloněné z původní vodorovné polohy, v níž se usadily. Vrásnění začalo před 370 miliony let a způsobil ho tlak na mikrokontinent Peruniku, sevřený mezi Afrikou a skandinávskou částí evropského kontinentu, který trvá prakticky do dnešních dob. Moře z pražské pánve ustoupilo a později se vyvrásnily několik kilometrů mocné usazeniny na jeho dně.

 
Aby byl pořádek, musí se miliardy let dlouhá minulost dělit na kratší, stovky miliónů let dlouhé útvary, a ty jenom na několik miliónů let dlouhé série a stupně. Hranice mezi nimi - mezinárodní stratotypy - platí pro celý svět...
Mlž Cardiola consanguis Barrande, 1881.
   Mlž
  Cardiola
 consanguis
Barrande, 1881.

V Mušlovce je odkryta hranice mezi mezinárodně uznávanými kratšími časovými obdobími, na které se silur dále rozděluje – mezi seriemi ludlow a přídolí (419 miliónů let). Profil je opěrný pro mezinárodní standard (stratotyp) této hranice v lomech Požáry u Řeporyj na druhé straně údolí Dalejského potoka, stanovený rozhodnutím Mezinárodního geologického kongresu v Moskvě, v roce 1984.

S
Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .