Naučná stezka

    Povodím Botiče

9

Soutok

Soutok Pitkovického potoka s Botičem

Umístění zastávky: u soutoku Botiče a Pitkovického potoka.

Do Botiče, přitékajícího od jihu, se zde vlévá Pitkovický potok (také Vinný potok). Soutok je ukázkou přirozené erozivní činnosti tekoucí vody. Při vývoji údolí dochází na nárazovém břehu k vymílání materiálu a na nánosovém břehu k jeho ukládání. V těchto místech se cesta odchyluje od Botiče a sleduje tok Pitkovického potoka. Právě zde, v místech od soutoku proti proudu Pitkovického potoka, můžeme pozorovat výrazně vyvinuté meandrové tvary.

Hluboce zaříznutá koryta jsou na březích zpevněna olšemi dosahujícími výšky až 30 m. Roste zde i střemcha obecná, jilm vaz, brslen evropský, líska obecná.

Ptačinec velkokvětý

Z bylin převládá kopřiva dvoudomá, dále krabilice zápašná, konopice polní, hluchavka skvrnitá, ptačinec hajní i p. velkokvětý, kostřava obrovská. Na jaře zde lze pozorovat kvetoucí orseje, křivatce žluté a nezelený podbílek šupinatý, který cizopasí na kořenech listnáčů.

Křivatec žlutý
Orsej jarní
Podbílek šupinatý

Na tyto a další druhy rostlin je vázána řada cenných brouků a jiného hmyzu. V potocích žijí i pstruzi a uvidíte tu i několik druhů skokanů.

Pstruh potoční
Skokan hnědý

 

Zpět na začátek stránky

<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2008.
Poslední aktualizace: 30.12.2013