Naučná stezka

    Povodím Botiče

8

Dobrá voda

Zastávka u Dobré vody
Umístění zastávky: poblíž retenčních nádrží u ústí Dobrovodského potůčku do Botiče

Na území, obývaném Slovany, znamenal místní název Dobrá voda křižovatku starých obchodních cest. Na pramenech pitné vody měli cestující kupci a ostatní pocestní možnost napojit družinu i soumary. Ani v době, kdy už staré kupecké stezky upadaly v zapomenutí, nezůstala Dobrá voda bez významu. Klapaly tu dva mlýny. Rozvaliny většího, zvaného Fantův (vyhořel 1960), můžeme vidět v ohybu potoka, asi 30 m od jeho levého břehu. Byl postaven v 17. století a napájen dnes už zaneseným náhonem.

Fantův mlýn
Retenční nádrž

K zachycení nárazových dešťových přívalů z oblasti sídliště Petrovice je zde nad pravým břehem Botiče vybudována dvojice vyrovnávacích (retenčních) nádrží se společnou obvodovou hrází. Jsou 4 m hluboké o stranách 50 x 50, resp. 50 x 70 m. Stavidlem jsou udržovány naplněné jen z jedné třetiny, ostatní objem je připraven k zachycení přívalové vody po bouřkovém lijáku.

Konopka obecná
Stehlík obecný
Zvonek zelený
Kakost luční
Třezalka tečkovaná
Netýkavka malokvětá
Dobrovodský potůček

Od SV zde do Botiče ústí Dobrovodský potůček. Na plošině nad severní strání bylo zjištěno rozlehlé sídliště kultury s vypíchanou keramikou (mladší doba kamenná, 5. tisíciletí př. n. l.). Po dokončení archeologického průzkumu je dnes tato plocha zastavěna.

Příklad vypíchané keramiky
 

 

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2008.
Poslední aktualizace: 30.12.2013