Naučná stezka

    Povodím Botiče

6

Petrovice

Mokřadní porosty ve vtokové části přehrady u Petrovic
Umístění zastávky: u bývalé čistírny odpadních vod, před Petrovicemi.

V místě, kde Botič vtéká do přehradní nádrže, vzniklo rozlehlejší mokřadní stanoviště. Dominují zde mohutné porosty zblochanu vodního a orobince širolistého, dále je zde hojná chrastice rákosovitá, zevar vzpřímený, kosatec žlutý, rákos obecný.

Orobinec širolistý
 
Rákos obecný
Vtoková část přehrady u Petrovic

Tento nově vzniklý biotop využívají k hnízdění četní ptáci. Kromě běžné lysky černé a kachny divoké tu hnízdí rákosníci (rákosník obecný a rákosník velký).

Kachna divoká
Rákosník velký
Běžně lze pozorovat ropuchy obecné.

Ropucha obecná

Kolem téměř celé nádrže nalezneme dvouzubec černoplodý, místy tu roste vrbovka chlupatá i šišák vroubkovaný. Kolem stezky nad nádrží je častý lopuch větší, pelyněk černobýl, turanka kanadská, opletník plotní.

Šišák vroubkovaný

Na severní straně stezky míjíme objekt bývalé čističky odpadních vod, dnes zrušené a nefunkční. Vidíme tu pouze dvojici asi 40 m dlouhých nádrží na zachycování dešťových přívalových vod.

Petrovický kostel od přehrady

Z historických památek starobylé obce Petrovice stojí za zmínku kostel sv. Jakuba Většího, původně gotický z 13. stol., upravený barokně a v 19. století regotizovaný. Věž byla přistavěna v roce 1910. Je jednolodní, s jižním gotickým portálem, s pravoúhlým presbytářem v šíři lodi a se sakristií v jeho ose. Uvnitř se dochovaly zbytky gotického sedile a nástěnných maleb z 15. století.

Zámek v Petrovicích (Z. Prášil)

Kromě toho se v obci v prostoru za kostelem na místě původní tvrze nachází zámek, který ovšem byl v posledních desetiletích značně zdevastován a jeho záchrana je nejistá.

Došli jsme k jednomu z míst, kde je možné vycházku přerušit nebo naopak začít. Stanice autobusů je poblíž, na mostu přes Botič.

Východně od starého mostu míjíme velkou budovu bývalého Podzámeckého mlýna, k němuž vedl náhon od výše položeného jezu. Zbytky tohoto technického díla jsou místy různě zachované.

 

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2008.
Poslední aktualizace: 30.12.2013