Naučná stezka

    Barrandovské skály - Chuchelský háj

    Naučná stezka

    Barrandovské skály - Chuchelský háj

12

Žákův lom        

foto Žákova lomu
Umístění zastávky: u parkoviště na rozcestí před Žákovým lomem

Zde můžeme sledovat přídolské souvrství charakteristické střídáním tmavých pevných vápenců s vložkami vápnitých břidlic z období nejvyššího siluru (stáří kolem 410 - 420 milionů let). Ve stěně je pěkně odkrytá vrása deskovitých vápenců.

Lom je typickou lokalitou (stratotypem) přídolského souvrství siluru, které bylo vzato za základ pro světové dělení nejvyšší části silurského útvaru a které se nazývá podle zdejší lokality přídolí.

Dříve se tu lámaly vápence pro ruční výrobu černé pražské chodníkové mozaiky, ale je to také význačná paleontologická lokalita.

Žákův lom je známé naleziště svrchnosilurských zkamenělin, zejména graptolitů, různých členovců, hlavonožců, mořských lilijic, mlžů, plžů a jiných. Mezi zde nalezenými členovci jsou i poměrně časté zbytky velkých členovců rodu Eurypterida (proto se lom mezi sběrateli také nazývá Eurypteridový). Typickým druhem je Acutiramus bohemicus, který dosahoval délky až přes 2 metry, ale nikdy nebyl nalezen v úplném exempláři. Nebyly tu ale vhodné životní podmínky pro rozvoj některých skupin živočichů obývajících mořské dno - například ramenonožci tu jsou vzácní a trilobiti tu vůbec nebyli nalezeni.

Na obrázcích vidíte zleva korunu mořské lilijice Scyphocrinites elegans, schránku silurského mlže Cardiola a schránku hlavonožce s částečně obnaženým průřezem (plynové komůrky).

obrázky fosilních nálezů

Bohužel byla tato paleontologická lokalita v minulosti značně znehodnocena skládkou, která spodní část lomu překryla.

Vývoj života
Vývoj života neprobíhal po celou dobu stejně rychle, ale střídala se období klidu s obdobími rychlých změn - vývojovou explozí. Díky názvům ér vzniká někdy dojem, že vývoj šel systematicky od jednodušších živočišných skupin ke složitějším, vrcholem je člověk (éra ryb, plazů, ...). Jenže první obratlovce známe již z prvohor (první dobře doložené nálezy obratlovců - praryb - jsou z pozdního siluru), první suchozemské obratlovce z období mladšího devonu, první savce z druhohor...