Naučná stezka

    Barrandovské skály - Chuchelský háj

    Naučná stezka

    Barrandovské skály - Chuchelský háj

5

Starý lom        

krápníky ve Starém lomu
Umístění zastávky: na cyklistické stezce u Starého lomu (za bývalým plaveckým areálem a před Barrandovskou skálou)

Starý lom je dnes ukryt v hustém porostu náletových dřevin a jen dva sloupky stojící mezi stromy připomínají dobu, kdy v těsném sousedství fungoval plavecký stadion a kdy tady ve Starém lomu bývalo hřiště. Z plaveckého areálu přetrvaly do současnosti jen betonové ruiny skryté bujnou vegetací, takže jste si možná ani nevšimli, že jste kolem něho právě prošli. Podobně skryté zůstávají i ledové ozdoby, které každoročně kouzlí mráz z pramínku vody stékajícího stěnou Starého lomu.

V tomto lomu, který je významnou paleontologickou lokalitou, jsou odkryty dvorecko-prokopské vápence spodního devonu. Jsou vyvinuté jako šedé jemnozrnné hlíznaté vápence, které se usadily v hlubším a klidnějším prostředí. Obsahují typickou faunu - např. trilobity rodu Odontochile, jehož někteří zástupci dorůstali délky až 20 cm a měli pozoruhodně utvářené oči (podobně jako oči hmyzu každé ze dvou jejich velikých složených očí umístěných po stranách střední hlavové části bylo složeno z několika set čoček), nebo trilobiti rodu Reedops, kteří se v případě nebezpečí stáčeli jako dnešní suchozemské svinky.

trilobit rodu Odontochile

Na těchto dvou obrázcích jsou trilobiti, jejichž fosilie zde byly nalezeny. Vlevo je druh, jehož vědecký název je Odontochile hausmanni, vpravo pak druh Reedops cephalotes (česká jména nemají).

trilobit druhu Reedops cephalotes

Zástupci obou rodů těchto trilobitů byli patrně také prvními publikovanými zkamenělinami z Čech - jejich vyobrazení zveřejnil Franciscus Zeno, jezuita, profesor matematiky a císařský pyrotechnik, již roku 1770.

Existuje také domněnka, že právě někteří z těchto trilobitů byli prvními zkamenělinami, se kterými se setkal Joachim Barrande na počátku svého pražského pobytu. Prý si je přinesl z některé z pochůzek za městskou branou (snad od Dívčích hradů) domů a jeho pořádkumilovná hospodyně - maminka spisovatele Jana Nerudy - mu je vyhodila, ale Barrande se jich nevzdal, a tak je nakonec musela přinést zpátky.